BizLIVE - NWL Cayman Holdings Ltd. sẽ mua 5.000.000 cổ phiếu của TLG trong đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 với giá 85.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính TLG sẽ thu về khoảng 425 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long: Quyết phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu cho Quỹ ngoại giá 85.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) vừa có quyết nghị thông qua việc phát hành cổ phần cho NWL Cayman Holdings Ltd.

Theo đó, khối lượng cổ phần TLG sẽ chào bán cho NWL Cayman Holdings Ltd. là 5.000.000 cổ phần, với giá là 85.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị phát hành 425 tỷ đồng.
Trước đó, trung tuần tháng 11/2018, HĐQT của TLG đã có quyết nghị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, khối lượng chào bán là 5.000.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ phát hành 7,61%), giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư máy móc thiết bị (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/02/2019, cổ phiếu TLG đóng cửa tại mức giá 62.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với mức giá bán cho NWL Cayman Holdings Ltd. 85.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu TLG được đối tác ngoại mua với giá vượt xa mức ĐHĐCĐ đã thông qua, và cao hơn giá đóng cửa ngày 27/02/2019 đến 35,6%.

 


HỒNG QUÂN