BizLIVE - CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) là một trong những doanh nghiệp cho thấy tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh quý I/2020.
Tập đoàn KIDO (KDC): Doanh thu và lợi nhuận cùng tăng hơn 10% trong quý I/2020
Ảnh minh họa.
Cụ thể theo BCTC quý I/2020, doanh thu thuần của KDC tăng 11,33% lên 1.726,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 11,5% lên 47,82 tỷ đồng.
Công ty cho biết đã đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm cốt lõi và cao cấp, chủ động cải tiến và phát triển sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao…. Cùng với đó là đã kiểm soát tốt các chi phí trong quý I/2020.
Trên Bảng cân đối kế toán, KDC cũng đang cho thấy trạng thái tài chính ổn định. Công ty đang có lượng tiền mặt là 352 tỷ đồng cùng với đó khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn 638 tỷ đồng qua gửi tiết kiệm và nắm giữa trái phiếu.
Hiện, KDC đang có vốn chủ sở hữu đạt 8.200 tỷ đồng trong khi nợ phải trả chỉ là 3.495 tỷ đồng, đảm bảo Công ty ít phải gặp áp lực về mặt tài chính.

MAI HƯƠNG