BizLIVE - HĐQT HAGL thông qua việc giải thể công ty con do tập đoàn nắm giữ 99% vốn là Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn có trụ sở đặt tại quận 10, TP.HCM.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giải thể công ty thủy điện
Một nhà máy thủy điện của HAGL.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc giải thể công ty con.

Cụ thể, HĐQT HAGL thông qua việc giải thể công ty con do tập đoàn nắm giữ 99% vốn là Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn có trụ sở đặt tại quận 10, TP.HCM.

HĐQT tập đoàn này giao cho Tổng giám đốc là ông Võ Trường Sơn đại diện vốn Công ty và HĐQT, Ban giám đốc Thuỷ điện Hoàng Anh Sài Gòn triển khai các thủ tục theo quy định.

Trước đó, vào tháng 12/2019, nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn theo hướng mạnh dạn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực không hiệu quả và tăng cường tập trung vào nông nghiệp, HĐQT HAG thống nhất thông qua giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 248,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn tại CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai, tương đương 99,4% vốn điều lệ.

Vào hồi tháng 9/2019, tập đoàn này cũng đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 80% vốn góp tại Công ty TNHH V&H Corporation, Lào liên quan đến Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Như vậy, HAGL đã hoàn toàn rút khỏi mảng thủy điện, trước đó tập đoàn đã rút hoàn toàn khỏi mảng bất động sản, chăn nuôi bò…

Năm 2019, doanh thu thuần của HAGL ghi nhận chỉ hơn 2.082 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với kỳ trước,  theo đó là lợi nhuận gộp còn gần 221 tỷ đồng, giảm hơn 90%. Với khoản lỗ hơn 1.788 tỷ đồng từ hoạt động khác, tập đoàn có lợi nhuận sau thuế 2019 âm 1.609 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu HAG đang giao dịch ở vùng giá 3.500 đồng/CP.

HUYỀN TRÂM