BizLIVE -

Riêng trong quý 2/2021, PVDrilling lãi ròng 43 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trích lập dự phòng, PVDrilling (PVD) lỗ ròng 67 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling – mã PVD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.112 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 29% giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 4% lên 10% tương ứng lợi nhuận gộp 112 tỷ đồng, tăng 96% so với quý 2/2020.

Trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi cùng kỳ lên 131 tỷ đồng do bổ sung thêm chi phí trích lập dự phòng 28,5 tỷ đồng cho khoản phải thu với KrisEnergy Cambodia (95 tỷ đồng). Đối tác của PVDrilling là liên doanh giữa KrisEnergy Singapore và chính phủ Campuchia, trong đó đơn vị nắm đến 95% là Kris Energy đã thông báo không có khả năng thanh toán các khoản nợ và đệ đơn trình lên tòa án xin phá sản và sẽ bán tài sản để trả nợ.

Sau khi trừ các chi phí và ghi nhận thêm 37 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác, PVDrilling lãi ròng 43 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PVDrilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.662 tỷ đồng, giảm mạnh 47% so với cùng kỳ và lỗ ròng 67 tỷ đồng trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên đến 95 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT PVDrilling dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 87% so với thực hiện năm trước.

Ngân sách đầu tư năm 2021 của doanh nghiệp là 445 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư công tác chuẩn bị giàn PVDrilling V cho chiến dịch khoan với khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) trong quý 3/2021. Hợp đồng cho thuê giàn khoan BSP gồm 6 năm chắc chắn và 4 năm tùy chọn.

THANH HÀ