BizLIVE - CTCK SSI đã công bố BCTC riêng quý 3/2021 với lợi nhuận tăng gấp đôi cùng kỳ và hoạt động cho vay margin vẫn mở rộng dù SSI đang là CTCK cho vay nhiều nhất thị trường.
SSI báo lãi gấp đôi cùng kỳ, cho vay margin tăng thêm hơn 2.000 tỷ trong quý 3/2021
Ảnh minh họa.
Theo BCTC quý 3/2021, doanh thu hoạt động của SSI tăng 90% so với cùng kỳ lên 1.722 tỷ đồng trong đó 2 mảng môi giới và cho vay margin là trụ cột tăng trưởng. Mảng môi giới ghi nhận doanh thu 667,4 tỷ đồng, tăng 277% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng cho vay margin tăng 268% lên 431,6 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động của SSI cũng tăng mạnh trong đó chi phí môi giới tăng 2,5 lần còn lỗ từ các tài sản tài chính (FVTPL) tăng 98%.
Dù vậy, các chi phí quản lý và chi phí tài chính có tốc động tăng chậm hơn. Nên lợi nhuận sau thuế của SSI trong quý 3/2021 vẫn tăng gấp 2 lần cùng kỳ đạt 667,3 tỷ đồng.
Qua đó, lợi nhuận 9 tháng của SSI đạt 1.659,6 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về tình hình dự nợ cho vay margin, SSI tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay trong quý 3. Công ty đã tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng trong quý này và đạt dư nợ là 18.292 tỷ đồng.
Đây là điều có thể được thấy trước bởi trong quý 3/2021 SSI cũng đã hoàn tất đợt tăng vốn thông qua phát hành 329 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông.
Theo ước tính gần nhất của UBCKNN, dư nợ margin thống kê được là 141 nghìn tỷ đồng. Điều này tương ứng SSI đang chiếm gần 13% margin toàn thị trường.

MAI HƯƠNG