BizLIVE - 6 tháng năm 2019, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI giảm nhẹ, đạt 92 tỷ đồng. Đóng góp chính vào thu nhập của BMI là mảng bảo hiểm con người, bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm xe cơ giới.
Soi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bảo Minh
Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI) đã công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét. So với báo cáo tài chính trước soát xét, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính sau soát xét không có biến động đáng kể.
Theo đó, 6 tháng đầu năm BMI đạt 112,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận khác và sự sụt giảm nhẹ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.559 tỷ đồng, giảm 4%; lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 92 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận thuần đạt 112 tỷ đồng.
Ngoài ra, lợi nhuận khác 6 tháng đầu năm 2018 đạt 31,5 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận khác chỉ đạt 615 triệu đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm mảng bảo hiểm con người, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tàu sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước và là nguyên nhân chính khiến doanh thu phí bảo hiểm của BMI trong kỳ sụt giảm mạnh, đặc biệt, doanh thu phí mảng bảo hiểm tín dụng giảm đến 76,4%. 3 mảng bảo hiểm gồm bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm con người và bảo hiểm xe cơ giới đóng góp hơn 70% thu nhập của BMI.
Báo cáo tài chính cũng cho biết, tại ngày 30/06/2019, tổng tài sản đạt hơn 5.291 tỷ đồng trong đó có 2.158 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn đã trích lập dự phòng 255,6 tỷ đồng.
Khoản trích lập dự phòng bao gồm dự phòng khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Công ty Cho thuê Tài chính 2 (ALC2) 178,4 tỷ đồng; dự phòng 68,4 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp Vinashin; dự phòng 8,8 tỷ đồng trái phiếu Sông Đà Thăng Long.

HỒNG QUÂN