Con số này đã tăng khoảng 9% trong năm 2013, theo báo cáo được Chính phủ trình Quốc hội.
 
[SLIDES] 1,5 triệu tỷ đồng nợ nần của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

  

  

  

  

  

  

Theo VnExpress