BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 3.
SD3 bị phạt 50 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 3, địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:
Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét.

BẢO NGỌC