BizLIVE -

Năm 2018, PV Drilling đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 172 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 41,4% và 380% so với năm trước đó.

Sau thanh tra thuế, PVDrilling (PVD) điều chỉnh giảm lỗ năm 2018 gần 60 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD) vừa thông báo đã nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế.

Theo đó PV Drilling phải nộp bổ sung gần 79 triệu đồng tiền thuế trong đó bao gồm truy thu TNCN, tiền chậm nộp thuế TNCN và tiền phạt khai sai. Đồng thời, Cục thuế TP.HCM cũng điều chỉnh giảm lỗ năm 2018 với số tiền 59,5 tỷ đồng.

Về bút toán điều chỉnh giảm lỗ năm 2018, đây là khoản thuế nhà thầu nước ngoài tạm nộp tại Malaysia được xem như là một khoản phải thu trong tương lai, do đó PV Drilling đã thực hiện điều chỉnh trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và đã công bố thông tin theo quy định. Việc điều chỉnh giảm lỗ năm 2018 không ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế năm 2018 của PV Drilling.

Ghi nhận trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, PV Drilling đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 172 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 41,4% và 380% so với năm trước đó.

Dù lãi quý III giảm mạnh 82% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ công ty liên kết, kết quả 9 tháng của PVDrilling vẫn tương đối tích cực nhờ hoạt động hiệu quả trong nửa đầu năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 26,6 tỷ đồng sau 9 tháng, khả quan hơn rất nhiều so với số lỗ 238 tỷ đồng cùng kỳ, qua đó giúp PVDrilling vượt chỉ tiêu không lỗ đề ra cho cả năm 2019.

THANH HÀ