BizLIVE -

CTCP SPM (mã SPM) quyết nghị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, ngày đăng ký cuối cùng là 08/03/2017.

Sau 5 năm, SPM sắp chia cổ tức 20% cho cổ đông
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là 07/03/2017 và 08/03/2017.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền là 20%. Với tổng cộng khối lượng cổ phiếu SPM đang lưu hành là hơn 13,7 triệu cổ phiếu, SPM dự chi hơn 27,5 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền này.

Trước đó, Nghị quyết HĐQT SPM đã thông qua việc xử lý cổ tức tồn đọng ở các năm 2010,2011, 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 20%.

Được biết, SPM trong 5 năm qua đã không chia cổ tức. Trả lời cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, công ty cho biết cần nhiều tiền mặt để tái cấu trúc và đầu tư các dự án thuốc chích.

Kết thúc năm 2016, doanh thu SPM đạt hơn 460,7 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt gần 7,9 tỷ đồng, hoàn thành chưa đến một nửa kế hoạch năm. 

NGỌC ĐỖ