BizLIVE - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 với kết quả kinh doanh ảm đạm do tác động của dịch Covid-19.
Saigontourist báo lỗ hơn 180 tỷ đồng
Saigontourist báo lỗ hơn 180 tỷ sau 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm, Saigontourist ghi nhận doanh thu thuần gần 1.224 tỷ đồng, giảm tới 63% so với mức hơn 3.339 tỷ đồng cùng kỳ 2019. Doanh thu hoạt động tài chính là hơn 68 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp là hơn 1.197 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết là hơn 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi hơn 172 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Saigontourist báo lỗ hơn 180 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi hơn 512 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Tổng Công ty gần 11.367 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ là 12.121 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 9.859 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với con số cùng kỳ 10.381 tỷ đồng.

Mới đây, Saigontourist tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng doanh thu đến cuối nhiệm kỳ đạt 20.064 tỷ đồng, tăng 13,8%; tổng lợi nhuận đến cuối nhiệm kỳ đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 0,3%. Năm 2019 ghi nhận lãi sau thuế hơn 1.094 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Tổng Công ty đã nộp ngân sách đạt 18.063 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 13,160 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,2% so với đầu nhiệm kỳ.

 Kết quả kinh doanh 5 năm gần nhất và 6 tháng 2020.

Đối với chương trình tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ, Saigontourist đã thực hiện thoái vốn, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, chương trình ứng dụng khoa học công nghệ theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 được UBND TP phê duyệt, đến nay cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn một số danh mục đầu tư đấu giá 1-3 lần không có người mua và đã được tiếp tục đưa vào kế hoạch thoái vốn cho giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Saigontourist đã triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP giai đoạn 2018-2020 và tiếp tục hoàn thiện phương án cơ cấu lại để trình UBND TP phê duyệt triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt theo đúng thời gian, lộ trình, quy trình…

Đối với chương trình thương hiệu – quảng bá tiếp thị, giai đoạn 2015-2020, Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp, chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi tên quốc tế từ Saigontourist Holding Company sang Saigontourist Group… đã góp phần làm gia tăng sự nhận biết sâu rộng thương hiệu.

HUYỀN TRÂM