BizLIVE -

Kết thúc quý I, tuy doanh thu thuần tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái song do các chi phí tăng đồng thời thiếu yếu tố bất thường nên lợi nhuận sau thuế giảm 35%, chỉ thu về 148 tỷ đồng.

REE báo lãi giảm 35% trong quý I
Ảnh minh họa.
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Cơ điện lạnh (REE) cho biết, lợi nhuận sau thuế quý đầu năm 2015 giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 148 tỷ đồng.

Kỳ này doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 676 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 11%. 

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh từ 29,8 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng quý này nhờ cổ tức được chia song chi phí tài chính cũng tăng nhanh lên 16,6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng tăng 23% lên 11,9 tỷ đồng. 

Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết kỳ này chỉ ở mức 14,1 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với cùng kỳ. REE cho biết ảnh hưởng giảm trọng yếu từ CTCP Nhiệt điện Phả Lại và CTCP Thủy điện sông Ba Hạ. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu về quý I đạt 148 tỷ đồng. Quý I/2014 công ty lãi 231 tỷ đồng. 

REE cho biết một yếu tố khiến lợi nhuận quý I năm nay giảm là do quý I năm ngoái công ty ghi nhận khoản thu nhập bất thường 52 tỷ đồng từ việc thay đổi hình thức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 mà công ty đã ghi nhận chi phí trong năm 2013 sang cổ phiếu ESOP. 
ĐHĐCĐ REE mới đây đặt kế hoạch doanh thu 2.777 tỷ đồng và lãi ròng 937 tỷ đồng trong năm 2015. Như vậy REE đã hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản tính đến 31/2/2015 ở mức 8.407 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 1.096 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.063 tỷ đồng. 

Nợ phải trả tăng 14% so với hồi đầu năm, chủ yếu do khoản vay nợ ngắn hạn tăng từ 409 tỷ đồng lên 741 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH