BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 240 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 31% và 37% so với cùng kỳ.

Rạng Đông (RAL) báo lãi sau thuế tăng 27% quý 2/2021, dòng tiền kinh doanh âm hơn 205 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh đến gần 37% khiến lợi nhuận gộp giảm 4% so với cùng kỳ xuống 301 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với cùng kỳ tuy nhiên tỷ trọng không lớn. Trong khi đó, chi phí bán hàng chiếm đến hơn 160 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ. Kết quả, Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 240 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 31% và 37% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế thu về 190 tỷ đồng, cũng tăng 39% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Rạng Đông lên kế hoạch kinh doanh khá thấp với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được sau nửa năm, Rạng Đông đã hoàn thành được 59,4% kế hoạch doanh thu và vượt 6,7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra.

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng khả quan tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Rạng Đông lại âm tới hơn 205 tỷ đồng trong khi cùng kỳ còn lãi 12 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến dòng tiền kinh doanh âm đến từ sự gia tăng mạnh của các khoản phải thu và tồn kho. Thời điểm 30/6, công nợ phải thu của Rạng Đông đã tăng 26% so với đầu kỳ lên 2.531 tỷ đồng, chiếm tới 53% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 23% so với đầu kỳ lên 806 tỷ đồng.

Sự gia tăng phần lớn được tài trợ bởi phần vốn vay ngắn hạn và chiếm dụng của nhà cung cấp. Theo đó, nợ vay tài chính đã tăng gần 290 tỷ đồng so với đầu năm lên 2.133 tỷ đồng trong khi phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp đôi lên hơn 900 tỷ đồng.

THANH HÀ