BizLIVE -

Luỹ kế 9 tháng, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 11,5% so với cùng kỳ.

Rạng Đông (RAL) báo lãi quý 3 giảm 40%, tiếp tục âm nặng dòng tiền kinh doanh
Rạng Đông báo lãi sụt giảm mạnh quý 3/2021

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 775 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng, giảm 24,6% so với quý 3/2020. Sau khi trừ chi phí, Rạng Đông lãi ròng 42 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, dịch bệnh bùng phát khiến sức mua thị trường suy giảm. Các chuỗi cung ứng đầu vào đứt gãy, gián đoạn, hoạt động bán hàng dẫn đến thu tiền gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, công ty vừa phải ưu tiên chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực hiện chỉ thị của thành phố về giãn cách đảm bảo không bị gián đoạn, duy trì cung ứng hàng hóa dẫn đến phát sinh nhiều chi phí cho phòng chống dịch.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 11,5% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng công ty lại âm nặng dòng tiền kinh doanh đến 378 tỷ đồng trong khi con số cùng kỳ chỉ âm 36 tỷ đồng.

Năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch khá thận trọng với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 47% so với thực hiện năm trước. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt 31% mục tiêu lợi nhuận.

Rạng Đông cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở cửa trở lại vào quý 4/2021, bắt kịp với giai đoạn "bình thường mới". Công ty cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, các chương trình truyền thông và bán hàng trên nền tảng trực tuyến đã được đẩy mạnh và đem lại kết quả khả quan.

THANH HÀ