BizLIVE - CTCP Vincom Retail (mã VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018.
Quý III/2018, Vincom Retail báo lợi nhuận trước thuế hơn 675 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Theo đó, kết thúc quý III/2018, tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.501 tỷ đồng, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước, do tiến hành bàn giao phần lớn dự án Vinpearl Riverfront Đà Nẵng trong quý III/2018. 
Lợi nhuận trước thuế quý đạt 675,5 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng, tương đương tăng 55% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh.  
Tính tới ngày 30 tháng 9 năm 2018, Vincom Retail có 60 trung tâm thương mại (TTTM) đang hoạt động tại 34 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 36.775 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 27.813 tỷ đồng.

TRẦN THÚY