BizLIVE -

Riêng quý III, PVC lỗ thêm 8 tỷ đồng qua đó đào sâu số lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm lên gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, PVC còn có khoản nợ xấu hơn 76,3 tỷ đồng với giá trị có thể thu hồi chỉ khoảng 14 tỷ đồng.

Quý III lỗ thêm 8 tỷ khiến PVC lỗ ròng 9 tháng gần 15 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III của Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã PVC) ghi nhận doanh thu thuần 545,3 tỷ đồng, giảm 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn trong kỳ cũng giảm khiến lợi nhuận gộp cũng giảm 37% xuống 45,8 tỷ đồng.

Cùng đà giảm của doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ đều giảm lần lượt 29,5% và 25,6% trong khi hoạt động tài chính ít biến động với doanh thu và chi phí đều tăng so với cùng kỳ. Kết thúc quý III, sau khi trừ khoản lỗ khác 1,5 tỷ đồng, PVC báo lỗ 1,2 tỷ đồng trước thuế. Lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái còn lãi gần 3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVC ghi nhận doanh thu thuần giảm 38,1% xuống 1.682 tỷ đồng qua đó báo lỗ ròng 14,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi 12,7 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2017.

Thời điểm kết thúc quý III, tổng tài sản của PVC giảm 4,2% xuống 2.060 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 1.096 tỷ đồng xuống 859 tỷ đồng. PVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 62,3 tỷ đồng và có hơn 76,3 tỷ đồng nợ xấu với giá trị có thể thu hồi chỉ 14 tỷ đồng. Ngoài ra, tồn kho của PVC thời điểm 30/09 đã tăng lên mức gần 403 tỷ đồng, trích lập dự phòng 59 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, nợ vay tài chính của PVC đã giảm xuống còn 493 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, PVC cũng có 65,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và 155 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn gần 19 tỷ đồng.

Tương tự như kết quả kinh doanh không mấy khả quan, cổ phiếu PVC trên thị trường cũng liên tục giảm điểm từ đầu tháng 10, qua đó chỉ còn giao dịch với thị giá 6.600 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Ngoài ra, cổ phiếu PVC còn bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 11/4/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 và năm 2017 trên BCTC hợp nhất kiểm toán là số âm.

THANH HÀ