BizLIVE -

Sau 6 tháng đầu năm, PVTrans ghi nhận 4.074 tỷ doanh thu và 437,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 13% so với nửa đầu năm ngoái.

Quý II tiếp tục tăng trưởng, PVTrans cán đích lợi nhuận sau 6 tháng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 vừa công bố, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã PVT) ghi nhận 2.212 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn chỉ với 2,3% khiến lợi nhuận gộp tăng mạnh 33% lên mức 302,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng gần 33% lên hơn 82 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 26,6% lên 44 tỷ đồng. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ không đáng kể trong khi chi phí quản lý đoanh nghiệp được tiết giảm 11 tỷ đồng. Kết quả PVTrans lãi 262,7 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với quý II/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVTrans ghi nhận 4.074 tỷ doanh thu và 437,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 13% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 371,4 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.320 đồng. Với kết quả đạt được, PVTrans đã vượt 9,5% kế hoạch cả năm 2019.

Được biết, trong năm 2019, PVTrans đưa vào khai thác thêm 03 tàu chở LPG, 01 tàu chở dầu sản phẩm trong quý 1/2019 và 01 tàu chở dầu thô từ quý 2/2019.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản của PVTrans đã tăng gần 5% so với đầu năm lên 10.701 tỷ đồng chủ yếu đến từ tài sản cố định. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ đạt 2.746 tỷ đồng trong khi đó dư nợ vay tài chính tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 3.294 tỷ đồng.

Ngoài ra, PVTrans còn tích lũy được hơn 655 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 528 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ