BizLIVE - CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố con số ước tính kết quả 2019 và kế hoạch cho năm 2020.
QNS ước lợi nhuận 2019 gấp 6 lần kế hoạch đề ra
Ảnh minh họa.
HĐQT của QNS công bố doanh thu ước thực hiện năm 2019 là 8.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 1.203,5 tỷ đồng. Tương ứng, Công ty đã hoàn thành 95,23% kế hoạch doanh thu và gấp 6 lần lợi nhuận sau thuế.
Đồng thời, Công ty cũng đã có kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 với doanh thu là 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng
Ngoài ra, QNS cũng điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE, bổ sung hạng mục Xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu cho dự án.
Giá trị đầu tư cho kho chứa là 123 tỷ đồng, thời gian thực hiện tháng 1/2020. Diện tích đất sử dụng là 59.926 m2, nằm tại xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Trên sàn, thị giá của QNS đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất kể từ khi lên sàn. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/12, QNS giảm mất 2,1% xuống 28.100 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG