BizLIVE - Quý I vừa qua, PVS đạt 5.713 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu từ bán hàng tăng gấp đôi so với quý I/2013, đạt 752,3 tỷ đồng.
PVS: Giá vốn tăng cao, lợi nhuận quý I/2014 giảm 21%
Lợi nhuận sau thuế PVS báo lãi 237,5 tỷ đồng, giảm 21,1% so với mức lãi 301,3 tỷ đồng của cùng kỳ 2013.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Việt Nam (mã PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý I vừa qua PVS thu về 5.713 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu từ bán hàng tăng gấp đôi so với quý I/2013, đạt 752,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ thu về 370,5 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ đạt 4.960 tỷ đồng, tăng 537 tỷ đồng so với mức 4.423 tỷ đồng quý I/2014.

Giá vốn hàng bán bất ngờ tăng gần 25% lên 5.333 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này chỉ là 4.271 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của PVS cũng giảm hơn 35%, đạt 39,6 tỷ đồng quý đầu năm 2014.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng do giá vốn hàng bán tăng mạnh, kéo theo đó là sự sụt giảm của doanh thu hoạt động tài chính nên tổng lợi nhuận trước thuế quý I/2014 PVS chỉ đạt 325 tỷ đồng, giảm 20,2% so với con số 407,3 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2013.

Lợi nhuận sau thuế PVS báo lãi 237,5 tỷ đồng, giảm 21,1% so với mức lãi 301,3 tỷ đồng của cùng kỳ 2013.

Theo đại diện của PVS, kết quả kinh doanh của dịch vụ cơ khí dầu khí giảm là do khối lượng phần việc hoàn thành theo mốc của các dự án dầu khí trong quý I/2013 lớn hơn so với khối lượng hoàn thành trong quý I/2014.

Đồng thời, do tàu khảo sát địa chấn 3D dừng để sửa chửa, bảo dưỡng định kỳ và công ty thực hiện phân bổ chi phí nâng cấp, thay thế hệ thống cáp thăm dò địa chấn theo công nghệ mới nên kết quả kinh doanh của dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D quý vừa qua giảm sút.

HOÀNG ANH