BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu PVS đạt 8.143 tỷ đồng, lợi nhuận PVS ghi nhận mức 392 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. 
PVS: Doanh thu gần như không đổi, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm 29% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020. 
Theo đó, doanh thu của PVS trong kỳ là 5.472 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019, giá vốn bán hàng ở mức 5.094 tỷ đồng do đó lợi nhuận gộp quý II/2020 đạt được 378 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với quý II/2019. 
Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 22%, trong khi chi phí tài chính tăng 144% lên mức 39 tỷ đồng, phần lãi trong công ty liên kết giảm 42% xuống 130 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm còn 111 tỷ đồng, giảm 61% nên lợi nhuận thuần đạt được tăng 11% so với cùng kỳ lên 406 tỷ đồng. 
Đáng chú ý, trong kỳ ghi nhận khoản chi phí khác giảm mạnh từ 149 tỷ đồng quý II/2020, còn 3,3 tỷ đồng quý II/2020 do trong quý II/2019 có khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản tại Công ty PTSC CGGV lên đến 114 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế tăng 61% so với cùng kỳ lên mức 271 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu PVS đạt 8.143 tỷ đồng, lợi nhuận PVS ghi nhận mức 392 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. 
 Kết quả kinh doanh quý II/2020 của PVS
Năm 2020 PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm PVS đã đạt 54% mục tiêu doanh thu và 61% mục tiêu lợi nhuận. 

BẢO VY