BizLIVE - PV Power (mã POW) cho biết, doanh thu toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 35.884 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch giao; Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.
PV Power cán đích sản lượng điện trước 14 ngày, doanh thu ước vượt 10% kế hoạch

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP PV Power (mã POW) vừa công bố thông tin cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh tính đến ngày 17/12 cho thấy, sản lượng điện toàn Tổng công ty đến thời điểm 17/12/2019 đạt 21.617 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch năm, về đích trước 14 ngày.

PV Power NT luỹ kế đến 17/12/2019 đạt 3.156 triệu kWh, đạt 107% kế hoạch năm. PV Power NT2 luỹ kế đến 17/12/2019 đạt 4.769 triệu kWh, đạt 103% kế hoạch năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, PV Power ước tính doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.884 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch; Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.511 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; Công ty mẹ nộp ngân sách nộp ngân sách nhà nước ước đạt 850 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch.

Trước đó, trong tháng 11/2019, các máy đã tập trung nguồn lực, theo dõi sát thời tiết khí hậu thủy văn và thị trường điện, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với A0/EPTC và các đơn vị cung cấp nhiên nguyên liệu và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị nhà máy khả dụng cao, thực hiện vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Cũng trong tháng 11/2019, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành chu trình hỗn hợp 03 tổ máy bằng nhiên liệu khí, và 01 tổ máy bằng nhiên liệu dầu. Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng huy động từ EVN/A0 và theo khả năng cấp khí.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 được phân bổ Qc thấp trong tháng 11, với giá thị trường cao, nhà máy chào giá thấp để được huy động tối đa công suất, tuy nhiên do nguồn khí bị suy giảm nên sản lượng nhà máy chỉ đạt 91,15% kế hoạch tháng được giao. Đến ngày 25/11/2019, NMĐ Nhơn Trạch 1 đã phát lên lưới điện quốc gia 2,95 tỷ kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2019 và về đích trước 36 ngày.

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc cao trong tháng 11 (cao nhất năm 2019) và nhà máy chào giá thấp nhằm được huy động tối đa công suất, nhưng với việc nguồn khí bị suy giảm nên nhà máy cũng chỉ được huy động ở mức tải thấp và chỉ đạt 87% kế hoạch được giao.

Trong khi đó, NMĐ Vũng Áng 1, giá thị trường cao và được phân bổ Qc cao trong tháng 11, Nhà máy vận hành 2 tổ máy với sản lượng điện cao, đạt 130,9% kế hoạch sản lượng được giao.

Quý III/2019 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của PV Power cũng đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu, thu nhập hợp nhất Tổng công ty quý III/2019 tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Tốc độ tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2019 so với cùng kỳ 2018 (13,8%) cao hơn tốc độ tăng của giá vốn bán hàng (12,6%) dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 209 tỷ đồng, tương ứng tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính quý này cũng thuận lợi hơn so với cùng kỳ 2018. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2019 cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 609 tỷ đồng, tương ứng tăng 331%.

BẢO VY