BizLIVE -

Với 477,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVS dự kiến sẽ chi gần 478 tỷ để chia cổ tức đợt này. Nguồn vốn thực hiện chi trả đến từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối.

PTSC (PVS) dự chi 478 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%
PVS chuẩn bị chia cổ tức 10% bằng tiền

Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã PVS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Với 477,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVS dự kiến sẽ chi gần 478 tỷ để chia cổ tức đợt này.

Nguồn vốn thực hiện chi trả đến từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối. Tính đến cuối năm 2020, PVS đã tích lũy được gần 3.971 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 2.995 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2020, doanh thu thuần của PVS tăng 20% so với cùng kỳ lên gần 20.180 tỷ đồng tuy nhiên lãi ròng lại giảm 19% xuống mức 710 tỷ đồng do tăng chi phí hoạt động và giảm phần lãi công ty liên doanh liên kết. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng giảm 40% xuống 624 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, PVS lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 53% và 21% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến 7%.

Sau 6 tháng đầu năm, PVS ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.670 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lãi ròng cũng giảm 20% so với nửa đầu năm ngoái, xuống mức 335 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 296 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 57% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong báo cáo phân tích mới đây, VCSC dự báo EPS cốt lõi năm 2021 của PVS sẽ giảm 24,1% so với năm trước do ít việc làm cho mảng M&C hơn vào năm 2021, hoàn nhập dự phòng đảm bảo mảng M&C thấp hơn và giá thuê ngày thấp hơn cho FPSO Ruby II – mặc dù có đóng góp lợi nhuận từ FSO mới Sao Vàng - Đại Nguyệt.

THANH HÀ