BizLIVE - Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng giám đốc của Vietjet Air đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu VJC từ ngày 30/10/2018 đến ngày 28/11/2018 với mục đích để đầu tư.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Air đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu VJC để đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng giám đốc của CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air, mã VJC) vừa có công bố thông tin về việc mua vào thêm 50.000 cổ phiếu VJC trong thời gian tới.

Theo đó, bà Thúy Bình đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu VJC từ ngày 30/10/2018 đến ngày 28/11/2018, theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của việc mua thêm vào cổ phiếu VJC là để đầu tư.
Trước khi thực hiện giao dịch số lượng cổ phiếu VJC bà Thúy Bình đang nắm giữ 480.000 cổ phiếu. Nếu mua thành công 50.000 cổ phiếu VJC, tổng lượng cổ phiếu VJC bà Thúy Bình nắm giữ sẽ là 530.000 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0,1%.
Với mức giá 126.000 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Thúy Bình sẽ phải chi ra khoảng 6,7 tỷ đồng để mua vào 50.000 cổ phiếu VJC.

 


HỒNG QUÂN