BizLIVE - Ngoài việc không còn ý kiến ngoại trừ, báo cáo cũng ghi nhận mức tăng lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, so với con số 2.635,9 tỷ đồng công bố trước đó.
Petrolimex phát hành lại BCTC hợp nhất 6 tháng không còn ý kiến ngoại trừ
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) vừa công bố phát hành lại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất nửa đầu 2019, ghi nhận mức tăng lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, so với con số 2.635,9 tỷ đồng công bố trước đó. Trong BCTC mới được phát hành lại này, ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán KPMG cũng đã được loại bỏ.
Theo giải trình từ đợt công bố BCTC lại lần này của Petrolimex, để đảm bảo tính tuân thủ, tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu PLX cũng như hạn chế ảnh hưởng đến tình hình thị trường, tập đoàn quyết định điều chỉnh giảm khoản dự phòng hàng tồn kho theo quy định của chuẩn mức kế toán Việt Nam cùng các ảnh hưởng có liên quan. Tập đoàn đã đề nghị KPMG phát hành lại BCTC hợp nhất cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, đồng thời gửi văn bản báo cáo lên UBCKNN và HoSE.
Trước đó, trong báo cáo kiểm toán giữa niên độ 2019 của Petrolimex, KPMG đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc một công ty con của tập đoàn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135 tỷ đồng dựa trên những ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019.
Việc ghi nhận khoản dự phòng này, theo đơn vị kiểm toán, là chưa phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam về hàng tồn kho. Cụ thể, dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 
Sau khi kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã đưa cổ phiếu PLX vào diện không được giao dịch ký quỹ trong quý IV.
Phản ứng tiêu cực với thông tin này, trong phiên 4/10 vừa qua, cổ phiếu PLX đã giảm tới 3,3%, vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 2.300 tỷ đồng với  giao dịch tăng đột biến, gấp 5 lần trung bình 10 phiên gần nhất. 
Sáng nay (14/10), sau thông tin BCTC phát hành lại, cổ phiếu PLX có thời điểm đã tăng lên mức 59.200 đồng/cổ phiếu. 

BẢO VY