BizLIVE - Năm 2021 PC1 đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% so với năm 2020, đạt 8.003 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ còn 510 tỷ đồng.
PC1 muốn đổi tên, đặt kế hoạch lợi nhuận giảm nhẹ năm 2021

CTCP Xây lắp điện 1 (mã PC1) mới công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 dự kiến diễn ra vào 24/4 tới đây. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành bất động sản, ngành điện gặp khó khăn, vật tư thiết bị nhập khẩu biến động về giá, mua bán vận chuyển nghiệm thu sản phẩm đều gặp khó khăn do đó PC1 đạt doanh thu 6.679 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2019 tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019.

Năm 2021, PC1 đặt kế hoạch doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ tuy nhiên, lợi nhuận lại giảm nhẹ, đạt 510 tỷ đồng.

Theo đánh giá của PC1, năm 2021 và các năm tiếp theo nhu cầu phụ tải điện sẽ tăng trở lại theo tăng trưởng GDP, các chính sách của Chính phủ tiếp tục theo hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, điện khí LNG, đầu tư lưới truyền tải theo hình thức BOO, đây là cơ hội cho công ty tiếp tục chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án năng lượng và lưới truyền tải điện.

Xu hướng và nhu cầu phát triển các dự án lưới điện đặc thù vượt biển, vượt rừng, đầu tư các dự án cáp ngầm, trạm GIS tăng, cơ hội phát huy thế mạnh của PC1 là tổng thầu cung cấp giải pháp đồng bộ từ thiết kế, thiết bị thi công, sản xuất cột điện, thương mại thiết bị điện, giải phóng mặt bằng…

Với lĩnh vực bất động sản, sau một thời gian khó khăn cấp phép dự án mới, cơ hội cho PC1 triển khai nhanh các dự án đã cơ bản sẵn sàng về thủ tục pháp lý đầu tư để đưa sản phẩm ra thị trường.

PC1 cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên công ty, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty và thông qua các quy chế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. PC1 cho biết, đến nay tên Công ty không còn phù hợp với quy mô, ngành nghề, sản phẩm với các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, nhất là xu thế phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc  tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, PC1 dự kiến đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 Group).

Trong khi bỏ các ngành nghề kinh doanh như đào tạo nghề xây lắp điện, xây lắp các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp, dân dụng, kỹ thuật hạ tầng, giao thông, thủy lợi, sản xuất, truyền tải và phân phối điện… PC1 dự kiến bổ sung ngành nghề liên quan đến xây dựng như xây nhà để ở, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng công trình điện, cấp thoát nước, viễn thông…

BẢO VY