BizLIVE - Hội đồng quản trị PAN thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 200,5 tỷ đồng hiện tại lên 403,6 tỷ đồng.
PAN hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 403 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 200,5 tỷ đồng hiện tại lên 403,6 tỷ đồng sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Tại ĐHCĐ 2014 mới đây, Hội đồng quản trị PAN đã trình Đại hội phương phát hành thêm 43,33 triệu cổ phiếu phổ thông để huy động vốn, tăng vốn điều lệ. 

Số vốn điều lệ dự kiến thu về tối đa là 1.300 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán dưới 100 nhà đầu tư. Cổ phiếu này chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, Tổng giám đốc công ty thay mặt Hội đồng quản trị cũng đề xuất một phương án khác để huy động vốn là phát hành 1,3 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. 

Phương thức chào bán là cháo bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Trái phiếu này có kỳ hạn 3-5 năm kể từ ngày phát hành, có mức lãi tối thiểu 3%/năm.


Vốn điều lệ của PAN từ 2011

NGUYÊN MINH