BizLIVE -

HAGL Agrico hiện có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng với 2 nhóm cổ đông lớn chính là nhóm Hoàng Anh Gia Lai nắm khoảng 44,8% và nhóm Thaco có 38,2% vốn.

Ông Trần Bá Dương ứng cử vào Hội đồng quản trị HAGL Agrico
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) vừa thông báo nhận được các đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, của nhóm cổ đông lớn nắm giữ 423 triệu cổ phiếu HNG, tỷ lệ 32,59% vốn.

Theo đó, nhóm cổ đông đề cử ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn vào HĐQT và đề cử ông Bùi Minh Khoa vào Ban kiểm soát.

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, là Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Địa ốc Đại Quang Minh, Chủ tịch Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico), Chủ tịch công ty Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan. Ông Dương đang nắm giữ trực tiếp 50,76 triệu cổ phiếu HNG.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973 là Tổng giám đốc Thagrico. Ông Bùi Minh Khoa sinh năm 1982, là Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ cho Thaco. Ông Sơn và ông Khoa không sở hữu cổ phần HNG.

Trước đó, HAGL Agrico xin ý kiến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh; đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với ông Lê Hồng Phong.

Hiện HAGL Agrico có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng với 2 nhóm cổ đông lớn chính là nhóm Hoàng Anh Gia Lai nắm khoảng 44,8% và nhóm Thaco có 38,2% vốn. Nếu được thông qua cơ cấu nhân sự trên, HAGL sẽ không còn chi phối HĐQT và do đó không còn là công ty mẹ của HAGL Agrico.

Liên quan đến kế hoạch phát hành, theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

(1) Hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

(2) Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

HAGL Agrico dự kiến chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.

THANH HÀ