BizLIVE -

Tạm tính theo thị giá cổ phiếu OCH đang giao dịch trên HNX, số tiền Ocean Group có thể thu về cho thương vụ này vào khoảng 176 tỷ đồng.

Ocean Group (OGC) muốn bán bớt 20 triệu cổ phiếu OCH để “xoay tiền” thanh toán công nợ
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Đại dương (Ocean Group – mã OGC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về chủ trương chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (mã OCH) để tạo nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số cổ phần trên sẽ được thực hiện chuyển nhượng bằng cách khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận với giá không thấp hơn tham chiếu tại từng thời điểm chuyển nhượng.

Hiện tại, Ocean Group đang là công ty mẹ nắm giữ tới 59,85% vốn, tương đương gần 119,7 triệu cổ phiếu OCH. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn này tại OCH sẽ giảm xuống dưới 51%.

Trên thị trường, cổ phiếu OCH đang giao dịch trên HNX quanh mức giá trần ngày 15/9 với 8.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền Ocean Group có thể thu về khoảng 176 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau nhiều sóng tăng mạnh, cổ phiếu OGC đã leo lên vùng đỉnh 5 năm quanh mức 6.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn thuộc diện kiểm soát của HoSE do lỗ lũy kế và vấn đề ngoại trừ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020.

Ghi nhận trên BCTC sau soát xét giữa niên độ, lợi nhuận sau thuế Ocean Group giảm 111,15 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống 127,6 tỷ đồng do trích lập bổ sung dự phòng đối với khoản công nợ phải thu hỗ trợ vốn sau khi đánh giá lại về việc bù trừ nghĩa vụ phải trả của cho đối tác trong các giao dịch khác.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 38% so với cùng kỳ, xuống còn 263 tỷ đồng, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh khách sạn và dịch vụ của các đơn vị thành viên.

Các khoản phải thu của Ocean Group chiếm tới gần 38% tổng tài sản của công ty trong đó có nhiều khoản nợ tồn đọng từ lâu. Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán cũng tập trung vào các vấn đề này.

Theo đó, kiểm toán nêu, tại ngày 30/06/2020, Công ty có các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư đang được trình bày trên khoản mục "Phải thu ngắn khác", "Trả trước cho người bán ngắn hạn", "Trả trước cho người bán dài hạn" và "Tài sản thiếu chờ xử lý" với số tiền nợ gốc sau khi bù trừ với số dư phải trả và dự phòng đã trích lập như công ty trình bày tại thuyết minh với số tiền 196,73 tỷ đồng, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi.

THANH HÀ