BizLIVE - NT2 vừa hoàn tất đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 6 năm vận hành, theo đó công ty sẽ tăng công suất phát của các tổ máy thêm khoảng 24MW.
NT2 sẽ vận hành hết công suất 3 tháng cuối năm
Các chuyên gia Siemens kiểm tra thiết bị đại tu - Ảnh: DT
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) đã hoàn thành công tác đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 32 ngày thực hiện.
Hiện tại, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đang vận hành thương mại ổn định với tổng công suất phát của các tổ máy tăng thêm khoảng 24MW so với trước khi đại tu.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương về việc tăng cường sử dụng khí đốt để sản xuất điện, NT2 dự kiến sẽ được huy động vận hành hết công suất (chạy tải nền) liên tục trong ít nhất 03 tháng cuối năm 2017.
Công tác đại tu lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thực hiện định kỳ sau gần 06 năm vận hành thương mại do các chuyên gia Siemens, nhà thầu PVPS cùng phối hợp thực hiện bắt đầu từ ngày 01/09/2017.
Lần đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2023, sau khoảng 6 năm vận hành thương mại với 50.000 giờ vận hành tương đương (EOH).
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 công suất 750MW, có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 05 tỷ kWh/năm tương đương doanh thu trên 7.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 04/10/2017, NT2 đã phát lên lưới điện quốc gia khoảng 29,62 tỷ kWh.

HOÀNG ANH