BizLIVE - Sàn niêm yết là Sở Giao dịch chứng khoán Singapore hoặc một Sở Giao dịch chứng khoán khác ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc lựa chọn.
Novaland thông qua việc niêm yết cổ phiếu ở sàn ngoại
Novaland thông qua việc đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã NVL) vừa công bố thông tin trên HoSE về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số nội dung.

Cụ thể, ngày 28/2/2018, Novaland đã tiến hành kiểm phiếu lấy kiến cổ đông để thông qua các quyết định của HĐQT về 5 nội dung. Kết quả kiểm phiếu cho thấy các nội dung đều được cổ đông nhất trí thông qua.

Trong số các nội dung thông qua có nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó, NVL thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán ở nước ngoài. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2018 hoặc 2019.

Sàn niêm yết là Sở Giao dịch chứng khoán Singapore hoặc một Sở Giao dịch chứng khoán khác ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc lựa chọn.

Nội dung thứ 2 thông qua là kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả của đợt phát hành. Số lượng phát hành dự kiến là 100 triệu cổ phần phổ thông. Giá chào bán dự kiến do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán được xác định theo BCTC năm gần nhất được kiểm toán.

Mục đích nhằm bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết, mua cổ phần và phần vốn góp trong công ty khác phù hợp, thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018.

Ngoài ra, Novaland còn thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua trước đó. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu chào bán được điều chỉnh tăng lên thành 300 triệu USD thay vì 250 triệu USD như trước đó. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và nhà đầu tư.
Về phương thức chuyển đổi, có điều chỉnh so với phương án ban đầu. Cụ thể, trái phiếu chuyển đổi “có thể” được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại thời điểm chuyển đổi, thay vì “bắt buộc” phải chuyển đổi như nội dung trước đó.

HUYỀN TRÂM