BizLIVE -

Sau 9 tháng đầu niên độ tài chính 2019 - 2020, Hoa Sen ghi nhận 19.189 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh tới 153% lên mức 701 tỷ đồng.

Nợ vay giảm hơn 1.200 tỷ đồng, Hoa Sen (HSG) báo lãi tăng gấp đôi quý III niên độ 2019 – 2020
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính (NĐTC) 2019 - 2020 từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020 với doanh thu thuần đạt 6.834 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm nhanh hơn với gần 8% khiến biên lãi gộp được cải thiện từ 13,4% lên 15,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 1.063 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 40% so với cùng kỳ lên 21 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm 27% chủ yếu là chi phí lãi vay. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hoa Sen báo lãi sau thuế 318 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý III niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2019 - 2020, Hoa Sen ghi nhận 19.189 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh tới 153% lên mức 701 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và vượt 75% mục tiêu lợi nhuận.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Hoa Sen giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống 16.436 tỷ đồng chủ yếu do khấu hao tài sản cố định. Ở chiều ngược lại, nợ vay tài chính của công ty được tiết giảm tới hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu kỳ tuy nhiên vẫn ở mức cao 8.470 tỷ đồng, tương đương hơn 51% tổng tài sản. Việc giảm dư nợ đã giúp Hoa Sen tiết giảm đáng kể chi phí nợ vay trong kỳ qua đó đóng góp vào kết quả tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Một thông tin đáng chú ý khác, ngày 8/8 tới đây, Hoa Sen tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Định hướng chiến lược của tập đoàn muốn trở thành nhà bán lẻ vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam thông qua khai thác tối đa lợi thế của hệ thống phân phối, đa dạng hóa sản phẩm và tăng độ phủ thị trường.

THANH HÀ