BizLIVE -

Lũy kế 9 tháng, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.133 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 76% so với cùng kỳ.

Nhựa Bình Minh (BMP) lần đầu báo lỗ trong một quý kể từ khi hoạt động
Nhựa Bình Minh báo lỗ quý 3/2021

CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 527 tỷ đồng, giảm 57% so cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp lao dốc từ 32% xuống chỉ còn 4% tương ứng lợi nhuận gộp gần 24 tỷ đồng, giảm đến 93% so cùng kỳ.

Dù chi phí tài chính và chi phí bán bán hàng đều được tiết giảm mạnh 57% so với cùng kỳ nhưng Nhựa Bình Minh vẫn lỗ gần 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 153 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên báo lỗ trong lịch sử 44 năm hoạt động của Nhựa Bình Minh.

Lũy kế 9 tháng, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.133 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 76% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành được 60% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 19% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2021, Nhựa Bình Minh lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 5.200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 523 tỷ đồng gần như đi ngang so với thực hiện năm 2020.

Thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã giảm 15% so với đầu năm xuống mức 2.558 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi) sụt giảm mạnh 49% xuống mức 615 tỷ đồng. Ngược lại, lượng hàng tồn kho tăng 54% so với đầu năm, lên 611 tỷ đồng.

THANH HÀ