BizLIVE -

Ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, giá trị sổ sách của số cổ phiếu quỹ trên đạt hơn 139,6 tỷ đồng, tương ứng với 53.000 đồng/cổ phiếu.

Nhà Từ Liêm (NTL) trình phương án hủy 2,6 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ công bố mới đây, HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã NTL) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy toàn bộ 2,6 triệu cổ phiếu quỹ, qua đó giảm vốn điều lệ xuống còn gần 610 tỷ đồng. Lý do hủy cổ phiếu quỹ không được công ty đưa ra.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, giá trị sổ sách của số cổ phiếu quỹ trên đạt hơn 139,6 tỷ đồng, tương ứng với 53.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 đạt gần 9 tỷ đồng. Trong trường hợp toàn bộ 2,6 triệu cổ phiếu quỹ trên được hủy, khoản mục này sẽ giảm xuống còn âm 104,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NTL hiện đang dừng ở mức 16.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính tại mức thị giá này, số cổ phiếu quỹ trên có giá trị vào khoảng 43,2 tỷ đồng.

Dưới tác động của dịch Covid-19, NTL xác định năm 2020 là một năm phải đối mặt với nhiều khó khăn không lường trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lên kế hoạch kinh doanh tương đối tham vọng với doanh thu dự kiến tăng hơn 25% đạt 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước tăng 52% so với năm trước lên 450 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, NTL ghi nhận 839 tỷ đồng tổng doanh thu và 297 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vừa kịp hoàn thành kế hoạch đề ra. Với kết quả đạt được, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ cho năm 2019 và năm 2020.

THANH HÀ