BizLIVE - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố thông tin trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE) các Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên có liên quan.
Nhà Khang Điền (KDH) công bố hàng loạt khoản vay đối với Xây dựng Bình Chánh
Một dự án của KDH ở khu đông Sài Gòn.

Theo đó, Nhà Khang Điền thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các công ty con trong năm 2018, trong đó KDH sở hữu từ 99% vốn điều lệ của các công ty con với hạn mức tối đa là 100 tỷ đồng.

Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire và Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh bất động sản Song Lập cho CTCP Đầu tư và xây dựng Bình Chánh (BCI) vay tiền. Số tiền vay là 300 tỷ đồng, trong đó Thành Phúc cho BCI vay 120 tỷ, Song Lập cho BCI vay 100 tỷ, Saphire cho BCI vay 80 tỷ.

Thời hạn cho vay các khoản trên là 12 tháng kể từ ngày hoàn tất việc chuyển tiền, lãi vay là 8%/năm, phương thức trả nợ là lãi vay và vốn gốc trả cuối kỳ.

KDH cũng thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các công ty con và giữa các công ty con với nhau trong năm 2019, trong đó KDH sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn của các công ty con. Hạn mức điều chuyển tiền mỗi lần không vượt quá 100 tỷ đồng, hình thức thông qua hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền.

Công ty cũng thông báo nghị quyết về việc thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc từ 1.100 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng này sẽ do chủ sở hữu là KDH góp thêm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.861 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 510 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2018. Công ty đã đạt 62% kế hoạch doanh thu và 74% lợi nhuận đề ra cho cả năm 2019.

HUYỀN TRÂM