BizLIVE - Sau 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu của CTCP Đầu tư Nam Long đạt được là 1.327 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 447 tỷ đồng.
Nam Long (NLG) lãi hơn 447 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019. Theo đó, doanh thu quý III của NLG đạt 392 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.330 tỷ cùng kỳ năm 2018. Tương ứng lợi nhuận gộp thu về giảm hơn 50% chỉ còn gần 240 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty tiết giảm đáng kể các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí hoạt động tài chính do đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận 163 tỷ đồng, trong khi quý II/2018 đạt gần 450 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu NLG ghi nhận 1.327 tỷ đồng, sụt giảm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó doanh thu bán đất, nhà phố, biệt thự và căn hộ chiếm tỷ trọng lớn (70%) với hơn 916 tỷ đồng. Việc doanh thu thuần giảm do các dự án mới như Novia, Waterpoint, Paragon Đại Phước… đang trong quá trình xây dựng.

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 447 tỷ đồng, giảm so với mức 748 tỷ 9 tháng đầu năm 2018.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, NLG ghi nhận 10.311 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7.531,5 tỷ, riêng hàng tồn kho chiếm hơn 62% với 4.901 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền hơn 1.592 tỷ và 1.136,5 tỷ phải thu ngắn hạn. Tài sản dài hạn của NLG vào mức 2.780 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư vào công ty liên doanh - liên kết với 1.692 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng lên 4.546 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm hơn 50% với 2.579 tỷ đồng. Công ty hiện có đến 1.407 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

BẢO VY