BizLIVE - Năm 2014, NBB lên kế hoạch đạt 307 tỷ đồng doanh thu, tăng 51,4% so với mức thực hiện 2013. Trong đó, doanh thu từ Bất động sản dự kiến đạt 185 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 80 tỷ đồng, doanh thu khác là 42 tỷ đồng.
Năm 2014, NBB sẽ thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nới room khối ngoại
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 26/4 vừa qua.

Theo đó, Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch cho năm 2014.

Cụ thể, năm 2013, NBB đạt 202,74 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 35,8% kế hoạch đặt ra đầu năm. Lợi nhuận trước thuế thu về 43,86 tỷ đồng, mới chỉ đạt 35,7% chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 25,2 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua việc chia cổ tức 2013 tỷ lệ 10%. Như vậy, công ty sẽ phải chi gần 35,7 tỷ đồng để trả cổ tức 2013.

Năm 2014, NBB lên kế hoạch đạt 307 tỷ đồng doanh thu, tăng 51,4% so với mức thực hiện 2013. Trong đó, doanh thu từ Bất động sản dự kiến đạt 185 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 80 tỷ đồng, doanh thu khác là 42 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến thu về 89,74 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số lợi nhuận đạt được năm 2013. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 70 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến vẫn giữ nguyên so với 2013, tỷ lệ 10%.

100% cổ đông tham dự đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng ngoại tệ với tổng giá trị 210 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo, có lãi suất 5-7,5%/năm đối với USD và không quá 10% đối với VND. Trái phiếu này sẽ đáo hạn sau 5 năm lể từ ngày phát hành.

Trong năm 2014 và các năm tiếp theo, NBB lên kế hoạch hoàn thành việc đầu tư và kinh doanh 5 dự án: Dự án NBB1, NBB3, City Gate tại TP. HCM, dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và Đồi thủy sản – Quảng Ninh nhằm thu hồi 900 tỷ đã đầu tư và tạo ra khoảng 800 tỷ lợi nhuận. 

Đồng thời, sẽ dần thoái vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành, trừ các hạng mục cấp vật liệu đầu vào cho bất động sản.

Đại hội vừa qua cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Mai Thanh Trúc vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đắc cử là 97,85%.

Việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã được Đại hội thông qua. Hội đồng quản trị được ủy quyền xem xét về quyết định nới room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ nới room theo hướng nới room tối đa mà pháp luật cho phép, thời hạn nới room,… cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

KIM LƯƠNG