BizLIVE -

Sau 6 tháng đầu năm, GVR ghi nhận 6.060 tỷ đồng doanh thu và 850 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 20,4% và 19,7% so với nửa đầu năm 2019.

Mảng cao su sụt giảm kéo lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Cao su (GVR) giảm 31% trong quý II/2020
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Mã GVR) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu là 3.316 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh mủ cao su khi chỉ đem về doanh thu 1.751 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến doanh thu sụt giảm. Mảng kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng lại mang về doanh thu tăng hơn 2 lần, đạt 224 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, GVR báo lãi sau thuế 513,4 tỷ đồng, giảm 31% so với quý II/2019. Theo lý giải từ phía công ty, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh thu bán hàng thấp, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm, ngoài ra còn có sự giảm từ doanh thu khác và lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GVR ghi nhận 6.060 tỷ đồng doanh thu và 850 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 20,4% và 19,7% so với nửa đầu năm 2019.

Năm 2020, GVR đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 24.647 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.029 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,8% và 5,1% so với thực hiện năm 2019. Với kết quả đạt được, GVR mới thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của GVR đạt 77.969 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm trong đó tài sản cố định chiếm gần 40% với 31.021 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ đạt 13.695 tỷ đồng, tương đương 17,6% tổng tài sản. Ở chiều ngược lại, tập đoàn cũng đang vay nợ hơn 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, GVR còn khoản 8.980 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn từ hoạt động cho thuê hạ tầng, khu dân cư.  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được 3.770 tỷ đồng bên cạnh 3.132 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ