BizLIVE -

Với khoản lỗ lớn sau soát xét 6 tháng đầu năm, Long Giang Land đã chuyển từ lãi sang lỗ lũy kế hơn 6 tỷ đồng.

Long Giang Land (LGL) báo lỗ gấp 10 lần sau soát xét
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land – mã LGL) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên sau soát xét với mức lỗ ròng tăng cao so với con số tự lập.

Cụ thể, doanh thu thuần của LGL nhích nhẹ 2% sau soát xét, đạt gần 74 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động bán bất động sản và bán hàng hóa vật tư. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn tới 92% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, giá vốn lại tăng mạnh sau soát xét, lên tới 99 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp gần 25 tỷ đồng. Thêm vào đó, các khoản chi phí phát sinh cũng tăng cao khiến Long Giang Land lỗ ròng hơn 58,3 tỷ đồng sau soát xét. Con số này cao gấp gấp 10 lần khoản lỗ trên báo cáo tự lập trước đó và thấp hơn rất nhiều so với số lãi 37 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Long Giang Land đã giảm 6% so với đầu năm, xuống 1.637 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 61% với 996 tỷ đồng, giảm 11% chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn (596 tỷ đồng) và tồn kho (376 tỷ đồng).

Cùng với sự sụt giảm tổng tài sản, nợ phải trả của công ty cũng được tiết giảm 7% so với đầu năm xuống mức 945 tỷ đồng. Nợ vay tài chính chiếm gần 23% tổng tài sản, ở mức 373 tỷ đồng chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Với khoản lỗ lớn sau soát xét kỳ này, Long Giang Land đã chuyển từ lãi sang lỗ lũy kế hơn 6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, sự chênh lệch lợi nhuận sau thuế sau soát xét với báo cáo tự lập chủ yếu đến từ việc tập hợp bổ sung các chi phí trong kỳ do Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương góp vốn vào dự án Vũ Trọng Phụng để xác định giá thành bất động sản thuộc dự án này với số tiền 38,2 tỷ đồng.
Theo đánh giá của kiểm toán, giá trị này cần được phân bổ cho tổng diện tích của toàn dự án (bao gồm cả số căn hộ đã bán năm 2019 trở về trước) và cần áp dụng hạch toán hồi tố. Nếu thực hiện điều chỉnh hồi tố, chỉ tiêu giá vốn kỳ này sẽ giảm khoảng 36,4 tỷ đồng. Các khoản mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng sẽ thay đổi tương ứng.
Theo Long Giang Land, đến kỳ này công ty mới tính và tập hợp được giá trị xây dựng của diện tích nói trên để xác định lại giá thành hàng hóa bất động sản thuộc dự án này do đó công ty hạch toán khoản chi phí trên vào kỳ này.
Trên thị trường, cổ phiếu LGL phần nào phản ánh kết quả kinh doanh không mấy khả quan của doanh nghiệp bất động sản này. Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, cổ phiếu này hiện vẫn chưa bứt khỏi vùng đáy dưới 5.000 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá LGL đang loanh quanh mức 4.850 đồng/cổ phiếu, giảm gần 5% trong phiên 3/9 và giảm đến 41% so với đầu năm.

THANH HÀ