BizLIVE -

Với kết quả đạt được, PTSC chính thức vượt tới 44% kế hoạch lãi cả năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế kiểm toán của PTSC (PVS) tăng gần 19% so với báo cáo tự lập
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận sau thuế soát xét tăng thêm 127,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 18,75% so với báo cáo tự lập trước đó, đạt 808,3 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, PTSC chính thức vượt tới 44% kế hoạch lãi cả năm 2019.

Theo PTSC, biến động này chủ yếu là do phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng do Hợp đồng cung cấp, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn đã được ký kết chính thức vào ngày 16/3/2020 và kết quả kinh doanh của một số công ty liên doanh, liên kết có điều chỉnh tăng sau kiểm toán.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 tăng 235 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 41% so với năm 2018 do thu nhập khác tăng vì Tổng công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng bảo hành một số dự án cơ khí dầu khí đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định của hợp đồng đã ký với khách hàng. Ngoài ra chi phí khác giảm do chênh lệch giá trị từ việc đánh giá lại tài sản của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV ghi nhận trong BCTC 2019 thấp hơn so với 2018.

Tính cuối năm 2019, tổng tài sản của PTSC đã tăng 13% so với đầu năm lên hơn 26.000 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 61% đạt 15.984 tỷ đồng. Khoản tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) lên đến 9.692 tỷ đồng, chiếm tới 37% tổng tài sản. Ngoài ra, PTSC còn tích lũy được 3.857 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 2.985 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ