BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm tăng 156% lên gần 125 tỷ đồng qua đó giúp PV Drilling vượt 84% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận quý III/2020 của PV Drilling (PVD) tăng 43% nhờ lãi từ liên doanh, liên kết
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu thuần tăng 19% so với cùng kỳ đạt 1.271 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 22% so với quý III/2019 xuống còn 79 tỷ đồng.

Lãi liên doanh, liên kết đột biến hơn 47 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4 tỷ đồng giúp PV Drilling lãi ròng sau thuế 37,7 tỷ đồng, tăng tới 122% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng tăng 43% so với quý III/2019 đạt 39 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía PV Drilling, số lượng giàn khoan thuê kỳ này đạt 1,7 giàn so với không giàn thuê của cùng kỳ năm ngoái. Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tăng hơn 4%. Lợi nhuận từ các liên doanh liên kết tăng trong khi dự phòng phải thu khó đòi giảm. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng giảm xuống còn 55% và giảm doanh thu các dịch vụ chế tạo và cung ứng vật tư.

Tính chung 9 tháng, PV Drilling ghi nhận 4.409 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 156% lên gần 125 tỷ đồng qua đó vượt 84% kế hoạch cả năm.

Thời điểm 30/9, tổng tài sản PV Drilling đạt gần 20.972 tỷ đồng trong đó lượng tiền và tiền gửi lên đến 3.420 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ chiếm 3.754 tỷ đồng tương đương 18% tổng tài sản. Công ty đã tích lũy được 1.926 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh 2.434 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 3.588 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Mới đây vào 21/10, giàn khoan PV Drilling III đã xuất phát đến khu vực giàn đầu giếng (mini platform) tại lô A, Campuchia và là hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan đầu tiên của PV Drilling tại Campuchia. Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ hoàn thành 5 giếng khoan phát triển cho KrisEnergy vào khoảng tháng 1/2021 và có cơ hội được thực hiện các giai đoạn sau của dự án trọng điểm này.

THANH HÀ