BizLIVE -

Trong tháng 3/2021, PV Power đã thoái toàn bộ gần 20 triệu cổ phần tại PVM với giá giao dịch khớp lệnh trung bình 27.595 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền thu về ước tính khoảng 552 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 1/2021 của PV Power (POW) tăng 12% nhờ thoái vốn PV Machino
Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 7.661 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng lại tăng 12% lên hơn 566 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 508 tỷ đồng, cũng tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ tăng 52% lên hơn 598 tỷ đồng do tăng khoản lãi thoái vốn đầu tư tại PV Machino (mã PVM).

Trung tuần tháng 3/2021, PV Power đã thoái toàn bộ gần 20 triệu cổ phần tại PVM theo hình thức khớp lệnh trên sàn. Giá giao dịch khớp lệnh trung bình 27.595 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền thu về ước tính khoảng 552 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận ở các công ty con như Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đắcđrinh tăng trong quý đầu năm là nhờ tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao dẫn đến sản lượng điện sản xuất tăng cao. Đồng thời, giá mua điện bình quân quý 1/2021 cũng cao hơn cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1/2021, tổng tài sản của PV Power đã tăng 6,5% so với cuối năm 2020, lên mức 57.569 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh 38% so với đầu kỳ lên 10.708 tỷ đồng. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn cũng tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 8.763 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính cuối kỳ của PV Power ở mức 12.746 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản trong đó nợ ngắn hạn tăng hơn 550 tỷ đồng lên 7.583 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm hơn 200 tỷ đồng xuống 5.163 tỷ đồng.

THANH HÀ