BizLIVE -

Sau 9 tháng đầu năm, dù số lỗ đã giảm hơn một nửa còn 104,3 tỷ đồng nhưng tổng số lỗ lũy kế của Vosco đã lên đến 897 tỷ đồng, “ngốn” mất 64% số vốn góp chủ sở hữu.

Lỗ thêm 52 tỷ đồng quý III, Vosco lỗ lũy kế lên đến 897 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco – mã VOS) mới dây đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 403,3 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn lại giảm nhẹ khiến Vosco ghi nhận 16,1 tỷ đồng lãi gộp trong khi cùng kỳ lỗ 21,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên trừ các loại chi phí, Vosco vẫn còn lỗ 43,5 tỷ đồng trước thuế. Lỗ sau thuế hơn 52 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Vosco cho biết, trong kỳ công ty đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, tìm kiếm, thuê thêm tàu ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu và nâng cao hiệu quả khai thác chung cho toàn đội. Tuy nhiên giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả khai thác tàu. Dù vậy doanh thu đã tăng mạnh và số lỗ đã giảm so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu Vosco đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phát sinh từ khu vực nước ngoài chiếm tới 73% với 898 tỷ đồng. Giá vốn biến động không đáng kể khiến Vosco báo lãi gộp 39 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lỗ 89,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí lãi vay cũng giảm hơn một nửa trong kỳ giúp giảm chi phí tài chính xuống còn 79,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ và vẫn ở mức cao tuy nhiên bù lại khoản lãi khác lại ghi nhận tăng gần 8 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2017.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, Vosco còn lỗ hơn 104,3 tỷ đồng sau thuế, giảm lỗ hơn một nửa so với số lỗ 231 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tổng lỗ lũy kế đến hết quý III lên đến 897 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 533 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu là 1.400 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh cả năm, Vosco đặt mục tiêu đạt 1.401 tỷ đồng tổng doanh thu với 1.281 tỷ đồng doanh thu từ vận tải. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, Vosco đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu nhưng còn cách rất xa mục tiêu không lỗ cả năm 2018.

Tổng tài sản của Vosco đến hết quý III đã giảm 3,8% so với đầu năm xuống 3.717 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 72% chủ yếu là tài sản cố định. Nợ vay tài chính vẫn ở mức trên 2.200 tỷ đồng dù nợ dài hạn đã giảm 272 tỷ đồng xuống 1.417 tỷ đồng nhưng nợ ngắn hạn lại tăng từ 608 tỷ đồng lên 823 tỷ đồng.

THANH HÀ