BizLIVE - Theo báo cáo của IPC từng là công ty mẹ của KCN Hiệp Phước, từ năm 2013 đến 2017, HPI luôn hoạt động có lãi. Giai đoạn 2013 – 2015, HPI hoạt động ổn định do kinh doanh có lãi và phát triển thêm nhiều dự án mới. Giai đoạn 2015 – 2017, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân đạt gần 17,8%/năm.
Liên quan Tân Thuận IPC: Khu công nghiệp Hiệp Phước “bất ngờ” lỗ trong 6 tháng đầu 2018

CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (mã HPI) đã công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, KCN Hiệp Phước bất ngờ ghi nhận lỗ do giá vốn hàng bán lớn hơn doanh thu thuần, qua đó lỗ trước thuế của HPI là 13,5 tỷ đồng cho kỳ 6 tháng đầu 2018. 6 tháng đầu năm 2017, HPI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 48,3 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) từng là công ty mẹ của KCN Hiệp Phước, từ năm 2013 đến 2017, HPI luôn hoạt động có lãi. Trong giai đoạn 2013 – 2015, HPI hoạt động ổn định do kinh doanh có lãi và phát triển thêm nhiều dự án mới. Giai đoạn 2015 – 2017, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân đạt gần 17,8%/năm.
Nguồn: Số liệu Báo cáo của IPC 
Theo kết luận của Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2016, HPI phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, trong đó có 20 triệu cổ phần chào bán cho CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc với giá 15.000 đồng/cổ phần.
Việc HPI phát hành thêm 30 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng đã khiến tỷ lệ sở hữu của IPC trong HPI giảm từ mức 60,8% xuống còn 40,54%; đồng thời nhờ mua 20 triệu cổ phần HPI từ đợt phát hành thêm Tuấn Lộc sở hữu 33,33% HPI.
Thanh tra TP. HCM cho rằng việc bán chỉ định cổ phiếu cho Tuấn Lộc với giá thấp đã làm thiệt hại vốn cho Nhà nước. Bởi Hiệp Phước là công ty làm ăn hiệu quả.

HỒNG QUÂN