BizLIVE - Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hợp vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Vũ Nguyên Vũ bị miễn nhiệm.
Licogi thay “tướng”, phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu “giải cứu” khu đô thị bỏ hoang 14 năm
Khu đô thị mới Thịnh Liệt hiện nay là một bãi đất hoang sau khi về tay Licogi 14 năm.
Tổng công ty Licogi – CTCP vừa ban hành Nghị quyết đại hội cổ đông trong đó thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi –CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Nguyên Vũ. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hợp vào vị trí này.
Ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 1/3/179, là Kỹ sư Xây dựng.
Sau khi được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, ông Hợp sẽ là đại diện sở hữu hơn 17,3 triệu cổ phiếu, chiếm 100% giá trị cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường, chiếm 19,24% vốn điều lệ của Tổng công ty Licogi-CTCP.
Trước đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi cũng thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông (qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) về việc phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi để đầu tư dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo đó, có 89.200.824 số cổ phần biểu quyết (144 phiếu), bằng 99,1% thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi để đầu tư dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi –CTCP quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn và triển khai thực hiện dự án.
Theo nghị quyết vừa được thông qua, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tuỳ thuộc tình hình thị trường.
Kỳ hạn trái phiếu trên 1 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Nghĩa vụ thanh toán cho trái phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho dự án sẽ được bảo đảm bằng biện pháp, tổ chức phát hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 6429/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND TP.Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển dự án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ dự án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Tổng công ty Licogi cũng sẽ thế chấp 100% phần vốn tại Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi.

VẠN XUÂN