BizLIVE -

Năm 2019, Fecon ghi nhận 3.061 tỷ đồng doanh thu và 222 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 8% và giảm 11% so với năm trước.

Lãi quý IV giảm 38%, Fecon (FCN) vỡ kế hoạch lợi nhuận năm 2019
Ảnh minh họa.

CTCP Fecon (mã FCN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 1.255 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,5%, đạt 186 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp ở mức 14,8%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, lên 43 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng cũng tăng 33% lên 6,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Fecon còn lỗ 39 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản cố định. Sau khi trừ các chi phí, Fecon lãi 76,4 tỷ đồng sau thuế, giảm 38% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 72,5 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2019, Fecon ghi nhận 3.061 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với năm trước. Lãi ròng sau thuế lại giảm gần 11% xuống còn 222 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 217 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.964 đồng. Như vậy, Fecon đã hoàn thành vượt 7,5% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 88% mục tiêu lợi nhuận.

Fecon là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Tính đến hết thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Fecon đã tăng 22% so với đầu kỳ lên mức 5.744 tỷ đồng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng tới 28%.

Số dư nợ vay tài chính tăng 27% so với đầu kỳ lên mức 1.119 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng tài sản trong đó, có 167 tỷ đồng trái phiếu phát hành. Ngoài ra, Fecon còn tích lũy được gần 276 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bên cạnh gần 300 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ