BizLIVE -

Giá vốn giảm khiến ACV báo lãi sau thuế quý III tăng 49,2% so với cùng kỳ lên 1.865 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ACV tạo ra 6.122 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 4.953 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, vượt 8,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lãi quý III tăng mạnh, ACV cán đích lợi nhuận sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV) ghi nhận doanh thu thuần 3.990 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiều ngược lại, giá vốn lại giảm 2,6% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ tăng tới 45,4% so với quý III năm ngoái lên mức 2.039 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 36% lên 512 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi tỷ giá trong khi chi phí tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ và biến động không đáng kể. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý biến động trái chiều khiến tổng chi phí phát sinh tăng nhẹ lên mức 290,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi từ các công ty liên doanh liên kết quý 3 năm nay cũng đem về cho ACV 76 tỷ đồng. Kết thúc quý III, ACV báo lãi sau thuế 1.865 tỷ đồng, tăng 49,2% so với quý III/2017.

Tính chung 9 tháng đầu năm, ACV ghi nhận 11.946 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.953 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 15,7% và 67,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.945 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.044 đồng.

So với kế hoạch năm 2018 đạt 16.029 tỷ đồng doanh thu và 5.665 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau 9 tháng, ACV đã hoàn thành 74,5% chỉ tiêu doanh thu đồng thời vượt 8,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản ACV thời điểm cuối quý III đã tăng gần 9% so với đầu năm lên 53.554 tỷ đồng, đáng chú ý có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng lên tới 24.728 tỷ đồng, tương đương 46,2% tổng tài sản. Lãi tiền gửi ACV nhận về trong kỳ lên tới 372 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm tới 44% tổng tài sản trong đó nợ vay tài chính của ACV tính đến hết tháng 9 ở mức 14.878 tỷ đồng chủ yếu là nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của ACV ở mức 29.948 tỷ đồng với vốn điều lệ 21.772 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải nắm giữ tới 95,4% vốn. Bên cạnh đó, ACV còn tích lũy được hơn 5.563 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 2.551 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ