BizLIVE -

Khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong danh mục của Nhà Đà Nẵng là cổ phiếu SHB với giá thị trường gần 226 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là các cổ phiếu TCB (78 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (78 tỷ đồng), cổ phiếu EIB (33 tỷ đồng)...

Lãi lớn từ đầu tư chứng khoán, lợi nhuận quý 3 của Nhà Đà Nẵng (NDN) vẫn giảm 53%
Nhà Đà Nẵng lãi lớn từ đầu tư chứng khoán

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với quý 2/2020. Ngược lại, doanh thu tài chính tăng 37% so với cùng kỳ lên mức 55 tỷ đồng chủ yếu đến từ thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư chứng khoán.

Chi phí tài chính tăng mạnh lên hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 2 tỷ đồng trong khi các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí bán hàng đều được tiết giảm. Kết quả, Nhà Đà Nẵng lãi ròng hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 3 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy Block B giảm sút đáng kể, khiến mảng kinh doanh chính là bất động sản ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng ghi nhận 437 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với cùng kỳ, chủ yếu do hụt thu từ chuyển nhượng bất động sản. Lợi nhuận sau thuế thu về 214 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, khoản lãi đầu tư chứng khoán 9 tháng đầu năm đã tăng mạnh gấp gần 9 lần cùng kỳ lên gần 113 tỷ đồng. Tính đến hết quý 3/2021, Nhà Đà Nẵng duy trì khoản đầu tư chứng khoán đạt 513 tỷ đồng, tăng tới 251% so với thời điểm đầu năm.

Khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong danh mục của Nhà Đà Nẵng là cổ phiếu SHB với giá thị trường gần 226 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là các cổ phiếu TCB (78 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (78 tỷ đồng), cổ phiếu EIB (33 tỷ đồng)...
 Danh mục đầu tư chứng khoán cả Nhà Đà Nẵng thời điểm cuối quý 3/2021

THANH HÀ