BizLIVE -

Ngoài cước vận tải cao, việc thoái vốn Ngân hàng Hàng hải (mã MSB) bên cạnh hoạt động thanh lý tài sản cố định đã giúp lợi nhuận của Vosco tăng mạnh.

Lãi lớn quý 3/2021, Vosco (VOS) vẫn còn lỗ lũy kế hơn 500 tỷ đồng
Vosco lãi lớn quý 3/2021

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco – mã VOS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu tăng 31,2% so với cùng kỳ lên 384,7 tỷ đồng. Giá vốn giảm gần 31% giúp lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể lên 175,2 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 45,5%.

Doanh thu tài chính gấp 6,1 lần lên 12,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 15% xuống 28 tỷ. Chi phí bán hàng tăng gấp đôi trong khi chi phí quản lý giảm 26% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và ghi nhận lợi nhuận khác (56,4 tỷ đồng), Vosco lãi ròng 186 tỷ đồng quý 3/2021 trong khi cùng kỳ lỗ 22 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Vosco ghi nhận doanh thu 964 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại được cải thiện đáng kể lên 409 tỷ đồng so với số lỗ 139 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp vận tải biện này đã vượt xa kế hoạch cả năm đề ra.

Vosco cho biết, từ nửa cuối quý 1, công ty đã ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô. Ngoài ra, doanh nghiệp đã thoái vốn Ngân hàng Hàng hải (mã MSB), giảm khối lượng nắm giữ từ 8,7 triệu đơn vị xuống 500.041 đơn vị tính đến 30/9 mang lại lợi nhuận tài chính lớn bên cạnh hoạt động thanh lý tài sản cố định.

Mặc dù lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh nhưng Vosco vẫn còn lỗ lũy kế hơn 500 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 9. Nợ vay ngắn hạn giảm từ 471 tỷ xuống 273 tỷ đồng, nợ vay dài hạn cũng giảm từ 857 tỷ về 632 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 87 tỷ lên 449 tỷ đồng.

THANH HÀ