BizLIVE -

Năm 2020, Nam Tân Uyên lãi sau thuế gần 291 tỷ đồng, vượt 23% mục tiêu năm. Công tác cho thuê đất của NTC đạt 172% kế hoạch đề ra.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi tăng 32% quý 1/2021
Ảnh minh họa.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu tăng 63% so với cùng kỳ, đạt 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 64% lên 70,4% tương ứng lợi nhuận gộp 48 tỷ đồng, tăng 80% so với quý 1/2020.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 86 tỷ đồng, tăng 11% nhờ cổ tức, lợi nhuận được chia đồng thời chi phí quản lý giảm 14% xuống 7 tỷ đồng. Nhờ đó, Nam Tân Uyên báo lãi 112,7 tỷ đồng quý 1/2021, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3/2021, Nam Tân Uyên có 1.617 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, chiếm 36% tổng tài sản. Ngoài ra, công ty còn có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.962 tỷ đồng.

Ngoài phát triển khu công nghiệp Nam Tân Uyên, doanh nghiệp này còn đầu tư góp vốn vào nhiều đơn vị khác. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác của Nam Tân Uyên có giá gốc chỉ 375 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý lên đến 1.497 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) giá gốc 91 tỷ nhưng giá trị hợp lý lên đến 1.202 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính) của Nam Tân Uyên đạt 476,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 290,9 tỷ đồng, lần lượt vượt 14% và 23% so với kế hoạch năm. Công tác cho thuê đất của đạt 172% kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo thường niên 2020, Nam Tan Uyên dự kiến trích 66% lợi nhuận sau thuế năm 2020 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 80%. Trước đó vào cuối năm 2020, công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Như vậy, Nam Tân Uyên dự kiến sẽ chia tiếp 20% cổ tức trong thời gian tới.

Trên thị trường, cổ phiếu NTC kết thúc phiên 14/4 tại 232.000 đồng/cổ phiếu, giảm 20% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 5.570 tỷ đồng.

THANH HÀ