Trong 89,6 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, có tới 68,3 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân. Trong khi đó, giá trị các khoản vay ngắn hạn các cá nhân đầu kỳ chỉ ở mức 8,6 tỷ đồng.
Khoáng sản Dương Hiếu: Vay ngắn hạn cá nhân 68 tỷ đồng
Công ty cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013. 
Doanh thu và lợi nhuận quý 3 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ 2012. Đơn cử, doanh thu thuần chỉ đạt 76 tỷ đồng, giảm 63,3%, lãi gộp đạt 8,3 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ.
Với tình hình sụt giảm doanh thu, không ngạc nhiên khi lợi nhuận quý 3/2013 của DHM chỉ còn 3,6 tỷ đồng, giảm 65,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, DHM lãi ròng 9,4 tỷ đồng, bằng 1/4 lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2012 (38,3 tỷ đồng).
Như vậy sau 9 tháng công ty mới chỉ thực hiện 42% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 
9 tháng đầu năm 2013, DHM ghi nhận thêm 89,8 tỷ đồng giá trị ròng tài sản vô hình. Theo thuyết minh, đó là giá trị quyền sử dụng đất được mua trong kỳ.
Trong 89,6 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, có tới 68,3 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân. Trong khi đó, giá trị các khoản vay ngắn hạn các cá nhân đầu kỳ chỉ ở mức 8,6 tỷ đồng. 
Ông Dương Hữu Hiếu, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng tham gia bảo lãnh cho DHM khoản vay vốn tại Ngân hàng Công thương 22,2 tỷ đồng. Cá nhân ông Dương Hữu Hiếu không cho DHM vay ngắn hạn. 

Theo Tri thức trẻ